ï»?!DOCTYPE html>‹Æ¢è¿Žå…‰äÍ-‹¹™æ±Ÿå›½é™…‹¹¯‚¿èŒä¸šæŠ€æœ¯å­¦é™?/TITLE><META Name="keywords" Content="‹¹™æ±Ÿå›½é™…‹¹¯‚¿èŒä¸šå­¦é™¢" /> <META content="IE=edge,chrome=1" http-equiv="X-UA-Compatible"> <META charset="GBK"> <META name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <META name="description" content=""> <META name="author" content=""><LINK rel="stylesheet" href="css/style.css"><LINK rel="stylesheet" href="css/modify.css"><script src="js/bdtkx.js" type="text/javascript"></script><script src="js/bdtxk.SuperSlide.js" type="text/javascript"></script><script type="text/javascript" src="js/jquery.flexslider-min.js"></script><script type="text/javascript"> function MM_swapImgRestore() { //v3.0 var i,x,a=document.MM_sr; for(i=0;a&&i<a.length&&(x=a[i])&&x.oSrc;i++) x.src=x.oSrc; } function MM_preloadImages() { //v3.0 var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array(); var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++) if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}} } function MM_findObj(n, d) { //v4.01 var p,i,x; if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) { d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);} if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n]; for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) x=MM_findObj(n,d.layers[i].document); if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x; } function MM_swapImage() { //v3.0 var i,j=0,x,a=MM_swapImage.arguments; document.MM_sr=new Array; for(i=0;i<(a.length-2);i+=3) if ((x=MM_findObj(a[i]))!=null){document.MM_sr[j++]=x; if(!x.oSrc) x.oSrc=x.src; x.src=a[i+2];} } </script> <!--Announced by Visual SiteBuilder 9--> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="_sitegray/_sitegray_d.css" /> <script language="javascript" src="_sitegray/_sitegray.js"></script> <!-- CustomerNO:77656262657232307003475455525640035748 --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.vsb.css" /> <script type="text/javascript" src="/system/resource/js/vsbscreen.min.js" id="_vsbscreen" devices="pc|pad"></script> <script type="text/javascript" src="/system/resource/js/counter.js"></script> <script type="text/javascript">_jsq_(1001,'/index.jsp',-1,1356572163)</script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <BODY> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div style="display:none;"><a href="http://webscan.#/index/checkwebsite/url/www.bzbs8.com" name="f2bfc39c3c19d8826aac955295e01574">360¾|‘站安全‹‚€‹¹‹åã^å?/a></div> <DIV class="top"> <DIV class="wid1100"> <DIV class="link-left fl"><!--#begineditable name="LOGO" clone="0" namechanged="0" order="0" ispublic="0" tagname="LOGO" viewid="176323" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--> <!-- ¾|‘ç«™logo囄¡‰‡åœ°å€è¯·åœ¨æœ¬ç»„ä»?内容配置-¾|‘ç«™logo"处填å†?--> <a href="index.htm" class="logo fl"><img src="images/logo.png"></a><!--#endeditable--><!--#begineditable name="English" clone="0" namechanged="0" order="1" ispublic="0" tagname="English" viewid="176324" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--><script language="javascript" src="/system/resource/js/dynclicks.js"></script><script language="javascript" src="/system/resource/js/openlink.js"></script><div style="padding-top:22px;"> <a href="http://www.bzbs8.com/zjgjhy_en/" class="english fl">ENGLISH</a><br /> <a href="index.htm" class="english fl">˜q”回首页</a><br /> </div><!--#endeditable--><!--#begineditable name="‹¹®åŠ¨å›„¡‰‡" clone="0" namechanged="0" order="0" ispublic="0" tagname="‹¹®åŠ¨å›„¡‰‡" viewid="190178" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--> <DIV id="adu2" width="159" style="Z-index:10;LEFT: 0px; POSITION: absolute; TOP: 0px"> <iframe frameborder="0" src="about:blank" style="position:absolute;Z-index:-1;width:100%;height:100%;top:0;left:0;scrolling:no;filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(style=0,opacity=0)"></iframe> <TABLE cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <TBODY> <TR align="center"> <TD align="left"><A href="info/1227/29026.htm" target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks('wbimage',1356572163,36728)"><img src="images/wmcscys.png" width="200" height="75" border="0"></A></TD> </TR> <TR> <TD align="right" style="padding-top:1px"><table border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tr><td style="background-color:#f5f5f5;padding:1px"><a href="javascript:showimagecloseu2();" class="closestyle190178">关闭</a></td></tr></table></TD> </TR> </TBODY> </TABLE> </DIV> <SCRIPT> function showimagecloseu2() { var obju2=document.getElementById("adu2"); obju2.style.display = 'none'; }; //æ°´åã^ //上下 var xu2 = 0;yu2 = 0; var xinu2 = true; yinu2 = true; var stepu2 = 1; var delayu2 = 88; var obju2=document.getElementById("adu2"); var bdyu2 = document.body; if (document.compatMode && document.compatMode != "BackCompat") bdyu2 = document.documentElement; else bdyu2 = document.body; function floatADu2() { var bdy_scrollTop = document.body.scrollTop | document.documentElement.scrollTop; var Lu2=Tu2=0; var Ru2= bdyu2.clientWidth-obju2.offsetWidth; var Bu2 = bdyu2.clientHeight-obju2.offsetHeight; obju2.style.left = xu2 + bdyu2.scrollLeft+"px"; obju2.style.top = yu2 + bdy_scrollTop+"px"; xu2 = xu2 + stepu2*(xinu2?1:-1); if(xu2 < Lu2) { xinu2 = true; xu2 = Lu2; } if(xu2 > Ru2) { xinu2 = false; xu2 = Ru2; } yu2 = yu2 + stepu2*(yinu2?1:-1); if(yu2 < Tu2) { yinu2 = true; yu2 = Tu2; } if(yu2 > Bu2) { yinu2 = false; yu2 = Bu2; } } var itlu2; if(window.navigator.userAgent.indexOf("MSIE")>=1) { window.attachEvent('onload', adftu2); } else { window.addEventListener('load',adftu2, false); } function adftu2() { itlu2 = setInterval("floatADu2()", delayu2); } obju2.onmouseover=function(){clearInterval(itlu2);}; obju2.onmouseout=function(){itlu2=setInterval("floatADu2()", delayu2)}; </SCRIPT><!--#endeditable--></DIV> <DIV class="link-right fr"> <UL><!--#begineditable name="右上斚w“¾æŽ¥åˆ—è¡? clone="0" namechanged="0" order="2" ispublic="0" tagname="右上斚w“¾æŽ¥åˆ—è¡? viewid="176326" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--> <li><a href="xxgk/xzxx/slsm.htm" onmouseout="MM_swapImgRestore()" onMouseOver="MM_swapImage('Image1','','images/link1-1.png',1)"><img id="Image1" src="images/link1.png"><br>校长信箱</a></li> <li><a href="index/mtgz.htm" onmouseout="MM_swapImgRestore()" onMouseOver="MM_swapImage('Image2','','images/link2-1.png',1)"><img id="Image2" src="images/link2.png"><br>媒体å…Ïx³¨</a></li> <li><a href="xwgk/zqgk.htm" onmouseout="MM_swapImgRestore()" onMouseOver="MM_swapImage('Image3','','images/link7-1.png',1)"><img id="Image3" src="images/link7.png"><br>校务公开</a></li> <!--#endeditable--><!--#begineditable name="主页|收藏" clone="0" namechanged="0" order="3" ispublic="0" tagname="主页|收藏" viewid="176327" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--> <script language="javascript"> function dosuba176327a() { try{ var ua = navigator.userAgent.toLowerCase(); if(ua.indexOf("msie 8")>-1) { window.external.AddToFavoritesBar(document.location.href,document.title,"");//IE8 }else if(ua.toLowerCase().indexOf("rv:")>-1) { window.external.AddToFavoritesBar(document.location.href,document.title,"");//IE11+ }else{ if (document.all) { window.external.addFavorite(document.location.href, document.title); }else if(window.sidebar) { window.sidebar.addPanel( document.title, document.location.href, "");//firefox } else { alert(hotKeysa176327a()); } } } catch (e){alert("无法自动æ·ÕdŠ åˆ°æ”¶è—å¤¹åQŒè¯·ä½¿ç”¨ Ctrl + d 手动æ·ÕdŠ ");} } function hotKeysa176327a() { var ua = navigator.userAgent.toLowerCase(); var str = ""; var isWebkit = (ua.indexOf('webkit') != - 1); var isMac = (ua.indexOf('mac') != - 1); if (ua.indexOf('konqueror') != - 1) { str = 'CTRL + B'; // Konqueror } else if (window.home || isWebkit || isMac) { str = (isMac ? 'Command/Cmd' : 'CTRL') + ' + D'; // Netscape, Safari, iCab, IE5/Mac } return ((str) ? '无法自动æ·ÕdŠ åˆ°æ”¶è—å¤¹åQŒè¯·ä½¿ç”¨' + str + '手动æ·ÕdŠ ' : str); } function setHomepagea176327a() { var url = document.location.href; if (document.all) { document.body.style.behavior='url(#default#homepage)'; document.body.setHomePage(url); } else if (window.sidebar) { if(window.netscape) { try{ netscape.security.PrivilegeManager.enablePrivilege("UniversalXPConnect"); }catch (e){ alert("该操作被‹¹è§ˆå™¨æ‹’¾lï¼Œå¦‚果惛_¯ç”¨è¯¥åŠŸèƒ½åQŒè¯·åœ¨åœ°å€æ å†…输入 about:config,然后ž®†é¡¹ signed.applets.codebase_principal_support å€ÆD¯¥ä¸ºtrue"); } } var prefs = Components.classes['@mozilla.org/preferences-service;1'].getService(Components. interfaces.nsIPrefBranch); prefs.setCharPref('browser.startup.homepage',url); } else { alert("‹¹è§ˆå™¨ä¸æ”¯æŒè‡ªåŠ¨è®¾äؓ首页åQŒè¯·æ‰‹åŠ¨è®„¡½®"); } } </script> <li> <A onmouseout="MM_swapImgRestore()" onmouseover="MM_swapImage('Image5','','images/link3-1.png',1)" href="javascript:setHomepagea176327a()"> <img id="Image5" src="images/link3.png"><br>设äؓ首页</a></li> </A> </li> <li> <A onclick="javascript:dosuba176327a();" href="#" onmouseout="MM_swapImgRestore()" onmouseover="MM_swapImage('Image6','','images/link4-1.png',1)"> <img id="Image6" src="images/link4.png"><br>加入收藏</a></li> </A> </li> <!--#endeditable--><!--#begineditable name="¾lŸä¸€íw«ä†¾è®¤è¯" clone="0" namechanged="0" order="4" ispublic="0" tagname="¾l„织机构" viewid="176714" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--> <li><a onMouseOut="MM_swapImgRestore()" onMouseOver="MM_swapImage('Image7','','images/link5-1.png',1)"><img id="Image7" src="images/link5.png"><br>¾lŸä¸€íw«ä†¾</a></li><!--#endeditable--><!--#begineditable name="搜烦" clone="0" namechanged="0" order="5" ispublic="0" tagname="搜烦" viewid="176679" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--> <li><a href="javascript:void(0)" onclick="doLanmuShow('1')" onmouseout="MM_swapImgRestore()" onmouseover="MM_swapImage('Image8','','images/link6-1.png',1)"><img id="Image8" src="images/link6.png"><br>æ? ç´?/a></li><!--#endeditable--></UL></DIV></DIV> <DIV id="box1" class="search"><!--#begineditable name="½Ž€å•æ£€ç´? clone="0" namechanged="0" order="6" ispublic="0" tagname="½Ž€å•æ£€ç´? viewid="190148" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--> <form action="ssjgy.jsp?wbtreeid=1001" method="post" name="a190148a" onsubmit="return subsearchdataa190148a()" style="display: inline;"> <input type="hidden" name="Find" value="find"><input type="hidden" name="entrymode" value="1"><input type="hidden" id="INTEXT2" name="INTEXT2" value=""><input type="hidden" name="news_search_code"> <input name="INTEXT" onclick="if(this.value == '误‚¾“入搜索内å®?..')this.value='';" onblur="if(this.value == '')this.value='误‚¾“入搜索内å®?..';" class="search-input" value="误‚¾“入搜索内å®?.."> <input type="image" src="images/search-btn.png" class="search-btn"> </form> <script> String.prototype.trim = function() { var t = this.replace(/(^\s*)|(\s*$)/g, ""); return t.replace(/(^ *)|( *$)/g, ""); } function subsearchdataa190148a() { if(document.a190148a.INTEXT.value.trim()=="") { alert("误‚¾“入查询关键字åQ?); return false; } if(checkDataa190148a(document.a190148a)) { return true; } return false; } </script> <script language="JavaScript" src="_dwr/engine.js"></script> <script language="JavaScript" src="_dwr/util.js"></script> <script language="JavaScript" src="_dwr/interface/NewsSearchDWR.js"></script> <script language="JavaScript" src="/system/resource/js/vsb_news_search.js"></script> <script language="JavaScript" src="/system/resource/js/vsb_news_search_entry.js"></script> <script language="JavaScript" src="/system/resource/js/language.js"></script> <script language="JavaScript" src="/system/resource/js/base64.js"></script> <script language="JavaScript" src="/system/resource/js/formfunc.js"></script> <script> news_searcha190148a = new vsb_news_search(); news_searcha190148a.isShowCode=false; news_searcha190148a.tooltipid = 'tooltipa190148a'; news_searcha190148a.apptag = 'intextspana190148a'; news_searcha190148a.frametag = 'intextframea190148a'; news_search_entrya190148a = new vsb_news_search_entry(); news_search_entrya190148a.formname = "a190148a"; news_search_entrya190148a.news_search_obj = news_searcha190148a; news_search_entrya190148a.querytxtsize = 155 news_search_entrya190148a.yzmts ="您的查询˜q‡äºŽé¢‘繁åQŒè¯·è¾“入验证码后¾l§ç®‹æŸ¥è¯¢"; news_search_entrya190148a.qdstyle =""; news_search_entrya190148a.qdname = "¼‹®å®š"; news_search_entrya190148a.qxstyle = ""; news_search_entrya190148a.qxname = "取消"; news_search_entrya190148a.showstr='误‚¾“入查询验证码åQ?; function checkDataa190148a(formname) { return news_search_entrya190148a.checkdata(formname) } </script> <script language="javascript" src="/system/resource/js/base64.js"></script> <!--#endeditable--></DIV><script type="text/javascript"> function doLanmuShow(index){ var display_value = document.getElementById('box' + index).style.display ; if(display_value == "none" || display_value == ""){ document.getElementById('box' + index).style.display = "block"; } else { document.getElementById('box' + index).style.display = "none"; } } </script></DIV> <DIV class="nav"> <DIV class="menu-nav"> <DIV id="menu"><!--#begineditable name="¾|‘ç«™å¯ÆDˆª" clone="0" namechanged="0" order="7" ispublic="0" tagname="¾|‘ç«™å¯ÆDˆª" viewid="176329" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--><ul class="l1-nav" style="width:1250px;"> <li class="l1-nav"> <a class="l1-nav" href="#">学校概况</a> <ul class="l2-nav"> <li class="l2-nav"><a class="l2-nav" href="xxgk/xxjj.htm">学校½Ž€ä»?/a></li> <li class="l2-nav"><a class="l2-nav" href="xxgk/jgsz.htm">机构讄¡½®</a></li> <li class="l2-nav"><a class="l2-nav" href="#">领导班子</a></li> <li class="l2-nav"><a class="l2-nav" href="xxgk/xxzc.htm">学校章程</a></li> <li class="l2-nav"><a class="l2-nav" href="xxgk/yxsf.htm">一训三é£?/a></li> <li class="l2-nav"><a class="l2-nav" href="xxgk/xzxx/slsm.htm">校长信箱</a></li> <li class="l2-nav"><a class="l2-nav" href="xxgk/zxxl.htm">最新校åŽ?/a></li> </ul> </li> <li class="l1-nav"> <a class="l1-nav" href="#">质量½Ž¡ç†</a> <ul class="l2-nav"> <li class="l2-nav"><a class="l2-nav" href="zlgl/zlfz.htm">质量斚w’ˆ</a></li> <li class="l2-nav"><a class="l2-nav" href="zlgl/zlsc.htm">质量手册</a></li> <li class="l2-nav"><a class="l2-nav" href="http://www.bzbs8.com/xxgk/xzxx/slsm.htm">质量投诉</a></li> </ul> </li> <li class="l1-nav"> <a class="l1-nav" >教学òq›_°</a> </li> <li class="l1-nav"> <a class="l1-nav" href="#">师资å»ø™®¾</a> <ul class="l2-nav"> <li class="l2-nav"><a class="l2-nav" href="szjs/rczp.htm">人才招聘</a></li> <li class="l2-nav"><a class="l2-nav" href="szjs/mshc1.htm">名师荟萃</a></li> </ul> </li> <li class="l1-nav"> <a class="l1-nav" href="#">招生ž®×ƒ¸š</a> <ul class="l2-nav"> <li class="l2-nav"><a class="l2-nav" >招生信息¾|?/a></li> <li class="l2-nav"><a class="l2-nav" >ž®×ƒ¸šä¿¡æ¯¾|?/a></li> </ul> </li> <li class="l1-nav"> <a class="l1-nav" >职业培训</a> </li> <li class="l1-nav"> <a class="l1-nav" href="#">¿U‘研工作</a> <ul class="l2-nav"> <li class="l2-nav"><a class="l2-nav" href="kygz/kycg.htm">¿U‘研成果</a></li> <li class="l2-nav"><a class="l2-nav" >¿U‘ç ”¾lè´¹</a></li> <li class="l2-nav"><a class="l2-nav" >‹¹·äº‹æœåŠ¡</a></li> <li class="l2-nav"><a class="l2-nav" href="kygz/xb.htm">学报</a></li> </ul> </li> <li class="l1-nav"> <a class="l1-nav" href="#">后勤服务</a> <ul class="l2-nav"> <li class="l2-nav"><a class="l2-nav" href="hqfw/sswgh.htm">十三五规åˆ?/a></li> <li class="l2-nav"><a class="l2-nav" href="hqfw/zcgl.htm">资äñ”½Ž¡ç†</a></li> <li class="l2-nav"><a class="l2-nav" href="hqfw/ztbgl.htm">招投标管ç?/a></li> <li class="l2-nav"><a class="l2-nav" href="hqfw/wsfy.htm">卫生防疫</a></li> <li class="l2-nav"><a class="l2-nav" href="hqfw/wxfw.htm">¾l´ä¿®æœåŠ¡</a></li> <li class="l2-nav"><a class="l2-nav" href="hqfw/yjya.htm">应急预æ¡?/a></li> </ul> </li> <li class="l1-nav"> <a class="l1-nav" href="#">学校å¯ÆDˆª</a> <ul class="l2-nav"> <li class="l2-nav"><a class="l2-nav" >¾Uªæ£€ç›‘察</a></li> <li class="l2-nav"><a class="l2-nav" href="xxdh/xnsq.htm">虚拟½C‘ÖŒº</a></li> <li class="l2-nav"><a class="l2-nav" >学校工会</a></li> <li class="l2-nav"><a class="l2-nav" >学校团委</a></li> <li class="l2-nav"><a class="l2-nav" href="xxdh/ejxy.htm">二çñ”学院</a></li> <li class="l2-nav"><a class="l2-nav" >数据采集òq›_°</a></li> <li class="l2-nav"><a class="l2-nav" >董浩云图书馆</a></li> <li class="l2-nav"><a class="l2-nav" >数字图书é¦?/a></li> </ul> </li> </ul><!--#endeditable--></DIV></DIV></DIV><!--#begineditable name="banner" clone="0" namechanged="0" order="8" ispublic="0" tagname="banner" viewid="190048" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--> <div class="banner"> <div class="flexslider1"> <ul class="slides"> <li><a title="½C¾ä¼šä¸ÖM¹‰æ ¸å¿ƒä»·å€ÆD§‚"><img src="images/hxjzg1.jpg" /><b>½C¾ä¼šä¸ÖM¹‰æ ¸å¿ƒä»·å€ÆD§‚</b></a></li> <li><a href="#" onclick="_addDynClicks("wbimage", 1356572163, 36606)" target="_blank" title="学校南大é—?><img src="images/banner2.jpg" /><b>学校南大é—?/b></a></li> <li><a href="#" onclick="_addDynClicks("wbimage", 1356572163, 36605)" target="_blank" title="学校校训åQšå¯d行四‹¹?><img src="images/banner1.jpg" /><b>学校校训åQšå¯d行四‹¹?/b></a></li> <li><a href="images/youyongchi.jpg" onclick="_addDynClicks("wbimage", 1356572163, 36634)" target="_blank" title="学校游泳池和è·Ïx°´å?><img src="images/youyongchi.jpg" /><b>学校游泳池和è·Ïx°´å?/b></a></li> <li><a href="images/daishan.jpg" onclick="_addDynClicks("wbimage", 1356572163, 36635)" target="_blank" title="学校岱山校区"><img src="images/daishan.jpg" /><b>学校岱山校区</b></a></li> <li><a href="images/18/02/11/11mqctuffs/b1.jpg" onclick="_addDynClicks("wbimage", 1356572163, 36624)" target="_blank" title="我们毕业啦!"><img src="images/18/02/11/11mqctuffs/b1.jpg" /><b>我们毕业啦!</b></a></li> </ul> </div> </div><!--#endeditable--> <DIV class="banner1" style="margin-bottom: 0px; margin-top: 0px"> <div class="flexslider3" style="margin-bottom: 0px; margin-top: 0px; height:75px;"> <ul class="slides"> <li> <a href="cczl/ccdt.htm"><img src="images/cs1.png" style="height: 100%; width: 100%"></a> </li> <!-- <li> <a href="/system/go.jsp?treeid=1225&apptype=treetemp&urltype=tree.TreeTempUrl"><img src="images/cs2.png" style="height: 100%; width: 100%"></a> </li> <li> <a target="_blank"><img src="images/xcb2.png" style="height: 100px; width: 100%"></a> </li> <li> <a><img src="images/xcb1.png" style="height: 100%; width: 100%"></a> </li> <li> <a><img src="images/xcb3.png" style="height: 100%; width: 100%"></a> </li> --> </ul> </div> </DIV> <DIV class="incon"> <DIV class="incon-left"> <DIV class="title"><SPAN>通知公告</SPAN><A href="list2.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1212">更多</A></DIV> <UL><!--#begineditable name="通知公告" clone="0" namechanged="0" order="9" ispublic="0" tagname="通知公告" viewid="190049" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--> <li><a href="content2.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1212&wbnewsid=29681" target="_blank" title="关于机动车停入èžR位、不压线、不­‘Šçº¿çš„温馨提é†?>关于机动车停入èžR位、不压线、不­‘Šçº¿çš„温馨提é†?/a></li> <li><a href="content2.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1212&wbnewsid=29679" target="_blank" title="关于召开创徏全国文明城市˜qŽå›½‹¹‹åŠ¨å‘˜ä¼šçš„通知">关于召开创徏全国文明城市˜qŽå›½‹¹‹åŠ¨å‘˜ä¼šçš„通知</a></li> <li><a href="content2.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1212&wbnewsid=29675" target="_blank" title="关于做好学校讉K—®å·¥ç¨‹å¸ˆæ ¡ä¼åˆä½œé¡¹ç›®éªŒæ”¶ç»“题工作的再次提醒">关于做好学校讉K—®å·¥ç¨‹å¸ˆæ ¡ä¼åˆä½œé¡¹ç›®éªŒæ”¶ç»“...</a></li> <li><a href="content2.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1212&wbnewsid=29673" target="_blank" title="关于转发《教育部办公厅关于开展第五届全国高校“礼敬中华优¿U€ä¼ ç»Ÿæ–‡åŒ–”系列活动的通知》的通知">关于转发《教育部办公厅关于开展第五届全国...</a></li> <li><a href="content2.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1212&wbnewsid=29669" target="_blank" title="关于召开2018òq?2月大学英语等¾U§è€ƒè¯•è€ƒåŠ¡åè°ƒä¼šè®®çš„通知">关于召开2018òq?2月大学英语等¾U§è€ƒè¯•è€ƒåŠ¡å?..</a></li> <li><a href="content2.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1212&wbnewsid=29667" target="_blank" title="关于丑֊žå­¦æ ¡å…šå¾å»‰æ”¿æ–‡åŒ–节暨艺术节闭òq•å¼æ–‡è‰ºæ±‡æ¼”的通知">关于丑֊žå­¦æ ¡å…šå¾å»‰æ”¿æ–‡åŒ–节暨艺术节闭òq•å¼...</a></li> <li><a href="content2.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1212&wbnewsid=29660" target="_blank" title="关于˜q›å‡ºè‘£æµ©äº‘广场停车位路线攚w“的通知">关于˜q›å‡ºè‘£æµ©äº‘广场停车位路线攚w“的通知</a></li> <script>_showDynClickBatch(['dynclicks_u10_29681','dynclicks_u10_29679','dynclicks_u10_29675','dynclicks_u10_29673','dynclicks_u10_29669','dynclicks_u10_29667','dynclicks_u10_29660'],[29681,29679,29675,29673,29669,29667,29660],"wbnews", 1356572163)</script> <!--#endeditable--></UL></DIV> <DIV class="incon-center"> <DIV class="title1"><SPAN>要闻å¯ÆD¯»</SPAN><SPAN>校园动æ€?/SPAN></DIV> <DIV class="listqh"> <DIV class="listbox"> <DIV class="inmore"><A href="index/ywdd.htm">更多</A></DIV> <DIV class="list-left flexslider"><!--#begineditable name="要闻å¯ÆD¯»å›„¡‰‡æ–‡ç« " clone="0" namechanged="0" order="10" ispublic="0" tagname="要闻å¯ÆD¯»å›„¡‰‡æ–‡ç« " viewid="190051" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--> <ul class="slides"> <li><a href="info/1060/29639.htm" target="_blank" title="学校召开òq²éƒ¨å¤§ä¼šå®£å¸ƒæ ¡ä¸»è¦é¢†å¯ÆD°ƒæ•´å†³å®? alt="学校召开òq²éƒ¨å¤§ä¼šå®£å¸ƒæ ¡ä¸»è¦é¢†å¯ÆD°ƒæ•´å†³å®?><img src="/__local/9/70/91/EAA53046C4BF8355C4CE42601CC_37D140D8_16B34.jpg" width="100%" height=" " /><b>学校召开òq²éƒ¨å¤§ä¼šå®£å¸ƒ...</b></a></li> <li><a href="info/1060/29623.htm" target="_blank" title="市委书记俞东来视察我æ ? alt="市委书记俞东来视察我æ ?><img src="/__local/8/74/01/D6B1F8710712114329CFBB32210_1B5E18A1_14441.jpg" width="100%" height=" " /><b>市委书记俞东来视察我æ ?/b></a></li> <li><a href="info/1060/29613.htm" target="_blank" title="“创城进行时 ‹¹¯‚¿åœ¨è¡ŒåŠ¨â€â€”—“国‹¹‹â€åœ¨å?学校召开文明城市创徏工作会议" alt="“创城进行时 ‹¹¯‚¿åœ¨è¡ŒåŠ¨â€â€”—“国‹¹‹â€åœ¨å?学校召开文明城市创徏工作会议"><img src="/__local/6/2C/26/ABA0214BCD326C26E491EA5417D_D700CD1B_1120C.jpg" width="100%" height=" " /><b>“创城进行时 ‹¹¯‚¿åœ¨è¡Œ...</b></a></li> <li><a href="info/1060/29612.htm" target="_blank" title="“创城进行时 ‹¹¯‚¿åœ¨è¡ŒåŠ¨â€â€”—学校召开创徏全国文明城市工作例会部çÖv国测演练工作" alt="“创城进行时 ‹¹¯‚¿åœ¨è¡ŒåŠ¨â€â€”—学校召开创徏全国文明城市工作例会部çÖv国测演练工作"><img src="/__local/0/80/5B/A8E3D59D1145FFACC02448AD7B1_DCBB36E0_120A4.jpg" width="100%" height=" " /><b>“创城进行时 ‹¹¯‚¿åœ¨è¡Œ...</b></a></li> <li><a href="info/1060/29542.htm" target="_blank" title="½W?7‹Æ¡èˆª‹¹äh•™è‚²å’¨è¯¢ä¼šæš¨â€œæ±Ÿ‹¹¯‚”˜qâ€äñ”教联盟一届二‹Æ¡ç†äº‹ä¼šè®®åœ¨æ­ä‹Dè¡? alt="½W?7‹Æ¡èˆª‹¹äh•™è‚²å’¨è¯¢ä¼šæš¨â€œæ±Ÿ‹¹¯‚”˜qâ€äñ”教联盟一届二‹Æ¡ç†äº‹ä¼šè®®åœ¨æ­ä‹Dè¡?><img src="/__local/8/77/03/C367D48CC0B88D856EB6C807328_9AE9FF34_1B062.jpg" width="100%" height=" " /><b>½W?7‹Æ¡èˆª‹¹äh•™è‚²å’¨è¯¢ä¼š...</b></a></li> </ul> <script>_showDynClickBatch(['dynclicks_u11_29639','dynclicks_u11_29623','dynclicks_u11_29613','dynclicks_u11_29612','dynclicks_u11_29542'],[29639,29623,29613,29612,29542],"wbnews", 1356572163)</script> <!--#endeditable--></DIV> <DIV class="list-right"> <UL><!--#begineditable name="要闻å¯ÆD¯»" clone="0" namechanged="0" order="11" ispublic="0" tagname="要闻å¯ÆD¯»" viewid="190052" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--> <li><a href="info/1060/29683.htm" target="_blank" title="我校校歌《大‹¹øP¼Œæˆ‘的未来》正式发å¸?>我校校歌《大‹¹øP¼Œæˆ‘的未来》正式发å¸?/a></li> <li><a href="info/1060/29662.htm" target="_blank" title="教授¾U§é«˜å·¥åˆ˜åœ¨è‰¯è£èŽ·ä¸­å›½é€ èˆ¹å·¥ç¨‹å­¦ä¼šé¦–届“优¿U€¿U‘创人才奖â€?>教授¾U§é«˜å·¥åˆ˜åœ¨è‰¯è£èŽ·ä¸­å›½é€ èˆ¹å·¥ç¨‹å­?..</a></li> <li><a href="info/1060/29639.htm" target="_blank" title="学校召开òq²éƒ¨å¤§ä¼šå®£å¸ƒæ ¡ä¸»è¦é¢†å¯ÆD°ƒæ•´å†³å®?>学校召开òq²éƒ¨å¤§ä¼šå®£å¸ƒæ ¡ä¸»è¦é¢†å¯ÆD°ƒæ•´å†³å®?/a></li> <li><a href="info/1060/29623.htm" target="_blank" title="市委书记俞东来视察我æ ?>市委书记俞东来视察我æ ?/a></li> <li><a href="info/1060/29613.htm" target="_blank" title="“创城进行时 ‹¹¯‚¿åœ¨è¡ŒåŠ¨â€â€”—“国‹¹‹â€åœ¨å?学校召开文明城市创徏工作会议">“创城进行时 ‹¹¯‚¿åœ¨è¡ŒåŠ¨â€â€”—“国‹¹?..</a></li> <li><a href="info/1060/29612.htm" target="_blank" title="“创城进行时 ‹¹¯‚¿åœ¨è¡ŒåŠ¨â€â€”—学校召开创徏全国文明城市工作例会部çÖv国测演练工作">“创城进行时 ‹¹¯‚¿åœ¨è¡ŒåŠ¨â€â€”—学校召...</a></li> <li><a href="info/1060/29563.htm" target="_blank" title="我校何伟老师莯‚¯„新时代省“千名好支书â€?>我校何伟老师莯‚¯„新时代省“千名好支书â€?/a></li> <script>_showDynClickBatch(['dynclicks_u12_29683','dynclicks_u12_29662','dynclicks_u12_29639','dynclicks_u12_29623','dynclicks_u12_29613','dynclicks_u12_29612','dynclicks_u12_29563'],[29683,29662,29639,29623,29613,29612,29563],"wbnews", 1356572163)</script> <!--#endeditable--></UL></DIV></DIV> <DIV class="listbox"> <DIV class="inmore"><A href="index/xydt.htm">更多</A></DIV> <DIV class="list-left flexslider"><!--#begineditable name="校园动态图片文ç«? clone="0" namechanged="0" order="12" ispublic="0" tagname="校园动态图片文ç«? viewid="190053" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--> <ul class="slides"> <li><a href="info/1061/29674.htm" target="_blank" title="学校开展“世界艾滋病日”系列宣传活åŠ? alt="学校开展“世界艾滋病日”系列宣传活åŠ?><img src="/__local/4/D3/72/BE6AC01F7C404331170C3460342_19D4AECA_1C08E.jpg" width="100%" height=" " /><b>学校开展“世界艾滋病...</b></a></li> <li><a href="info/1061/29665.htm" target="_blank" title="“颂扬清正廉‹z?鞭挞贪污腐化â€?廉政文化屏保制作竞赛‹zÕdŠ¨åœ†æ»¡è½å¹•" alt="“颂扬清正廉‹z?鞭挞贪污腐化â€?廉政文化屏保制作竞赛‹zÕdŠ¨åœ†æ»¡è½å¹•"><img src="/__local/4/C5/6D/1BC7F097CBBC0DD9B7FB62152C2_E8206A6C_F7E3.jpg" width="100%" height=" " /><b>“颂扬清正廉‹z?鞭挞è´?..</b></a></li> <li><a href="info/1061/29663.htm" target="_blank" title="我校ä¸ÀLŒå¬å¼€å›½é™…邮轮乘务½Ž¡ç†ä¸“业教学资源库徏设推动会" alt="我校ä¸ÀLŒå¬å¼€å›½é™…邮轮乘务½Ž¡ç†ä¸“业教学资源库徏设推动会"><img src="/__local/A/E0/9D/B6A40B300942FF1A0CBD0FAEC8C_F6B3D8EB_13BC8.jpg" width="100%" height=" " /><b>我校ä¸ÀLŒå¬å¼€å›½é™…邮轮...</b></a></li> <li><a href="info/1061/29656.htm" target="_blank" title="‹¹¯‚ˆ¹èˆ¹å‘˜åˆæ ¼è¯çŸ¥è¯†æ›´æ–°å¸ˆèµ„培训顺利完æˆ? alt="‹¹¯‚ˆ¹èˆ¹å‘˜åˆæ ¼è¯çŸ¥è¯†æ›´æ–°å¸ˆèµ„培训顺利完æˆ?><img src="/__local/C/19/FD/C6C945BFA65FE7A442634B477C7_26E717D0_1A433.jpg" width="100%" height=" " /><b>‹¹¯‚ˆ¹èˆ¹å‘˜åˆæ ¼è¯çŸ¥è¯†æ›´...</b></a></li> <li><a href="info/1061/29655.htm" target="_blank" title="后勤产业处召开创城˜qŽæ£€åŠ¨å‘˜å¤§ä¼š" alt="后勤产业处召开创城˜qŽæ£€åŠ¨å‘˜å¤§ä¼š"><img src="/__local/F/8D/38/6D409E9E7B90119CC6AE9331118_E27B6996_D926.jpg" width="100%" height=" " /><b>后勤产业处召开创城˜q?..</b></a></li> </ul> <script>_showDynClickBatch(['dynclicks_u13_29674','dynclicks_u13_29665','dynclicks_u13_29663','dynclicks_u13_29656','dynclicks_u13_29655'],[29674,29665,29663,29656,29655],"wbnews", 1356572163)</script> <!--#endeditable--></DIV> <DIV class="list-right"> <UL><!--#begineditable name="校园动æ€? clone="0" namechanged="0" order="13" ispublic="0" tagname="校园动æ€? viewid="190054" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--> <li><a href="info/1061/29674.htm" target="_blank" title="学校开展“世界艾滋病日”系列宣传活åŠ?>学校开展“世界艾滋病日”系列宣传活åŠ?/a></li> <li><a href="info/1061/29665.htm" target="_blank" title="“颂扬清正廉‹z?鞭挞贪污腐化â€?廉政文化屏保制作竞赛‹zÕdŠ¨åœ†æ»¡è½å¹•">“颂扬清正廉‹z?鞭挞贪污腐化â€?廉政...</a></li> <li><a href="info/1061/29663.htm" target="_blank" title="我校ä¸ÀLŒå¬å¼€å›½é™…邮轮乘务½Ž¡ç†ä¸“业教学资源库徏设推动会">我校ä¸ÀLŒå¬å¼€å›½é™…邮轮乘务½Ž¡ç†ä¸“业æ•?..</a></li> <li><a href="info/1061/29656.htm" target="_blank" title="‹¹¯‚ˆ¹èˆ¹å‘˜åˆæ ¼è¯çŸ¥è¯†æ›´æ–°å¸ˆèµ„培训顺利完æˆ?>‹¹¯‚ˆ¹èˆ¹å‘˜åˆæ ¼è¯çŸ¥è¯†æ›´æ–°å¸ˆèµ„培训顺利完æˆ?/a></li> <li><a href="info/1061/29655.htm" target="_blank" title="后勤产业处召开创城˜qŽæ£€åŠ¨å‘˜å¤§ä¼š">后勤产业处召开创城˜qŽæ£€åŠ¨å‘˜å¤§ä¼š</a></li> <li><a href="info/1061/29652.htm" target="_blank" title="船舶工程学院开展“知è‰ùN˜²è‰?å…׃ín健康”系列活åŠ?>船舶工程学院开展“知è‰ùN˜²è‰?å…׃ín健康...</a></li> <li><a href="info/1061/29651.htm" target="_blank" title="“同舟基金”开展“弘扬文æ˜?助力创城â€?2.5国际志愿者日¾pÕdˆ—‹zÕdŠ¨">“同舟基金”开展“弘扬文æ˜?助力创城...</a></li> <script>_showDynClickBatch(['dynclicks_u14_29674','dynclicks_u14_29665','dynclicks_u14_29663','dynclicks_u14_29656','dynclicks_u14_29655','dynclicks_u14_29652','dynclicks_u14_29651'],[29674,29665,29663,29656,29655,29652,29651],"wbnews", 1356572163)</script> <!--#endeditable--></UL></DIV></DIV></DIV></DIV><script type="text/javascript"> $(document).ready(function(){ $('.flexslider1').flexslider({ directionNav: true, pauseOnAction: false, slideshowSpeed: 3000 }); }); $(document).ready(function(){ $('.flexslider').flexslider({ directionNav: true, pauseOnAction: false, slideshow: !0, slideshowSpeed: 3000 }); }); $(document).ready(function() { $('.flexslider3').flexslider({ directionNav: false, controlNav: false, pauseOnAction: false, slideshow: !0, slideshowSpeed: 6000 }); }); </script> <DIV class="incon-right"> <DIV class="select"> <DIV class="select_text"><SPAN class="span1">校园文化</SPAN></DIV> <UL id="select_ul" class="select_ul"><!--#begineditable name="校园文化" clone="0" namechanged="0" order="14" ispublic="0" tagname="校园文化" viewid="190055" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--> <LI><a href="info/1030/10910.htm" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1356572163, 36705)">学校章程</a></li> <LI><a href="info/1022/6357.htm" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1356572163, 36706)">一训三é£?/a></li> <!--#endeditable--></UL></DIV> <DIV class="select"> <DIV class="select_text"><SPAN class="span2">招生ž®×ƒ¸š</SPAN></DIV> <UL id="select_ul" class="select_ul"><!--#begineditable name="右侧链接2" clone="0" namechanged="0" order="15" ispublic="0" tagname="右侧链接2" viewid="190056" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--> <LI><a title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1356572163, 36698)">招生¾|?/a></li> <LI><a title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1356572163, 36699)">ž®×ƒ¸š¾|?/a></li> <!--#endeditable--></UL></DIV> <DIV class="select"> <DIV class="select_text"><SPAN class="span3">图书é¦?/SPAN></DIV> <UL class="select_ul"><!--#begineditable name="右侧链接3" clone="0" namechanged="0" order="16" ispublic="0" tagname="右侧链接3" viewid="190057" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--> <LI><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1356572163, 36743)">图书é¦?/a></li> <!--#endeditable--></UL></DIV> <DIV class="select"> <DIV class="select_text"><SPAN class="span4">信息公开</SPAN></DIV> <UL class="select_ul"><!--#begineditable name="右侧链接4" clone="0" namechanged="0" order="17" ispublic="0" tagname="右侧链接4" viewid="190058" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--> <LI><a title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1356572163, 36702)">高校¿U‘ç ”¾lè´¹ä½¿ç”¨ä¿¡æ¯å…¬å¼€</a></li> <!--#endeditable--></UL></DIV> <DIV class="select"> <DIV class="select_text"><SPAN class="span5">校务公开</SPAN></DIV> <UL class="select_ul"><!--#begineditable name="右侧链接5" clone="0" namechanged="0" order="18" ispublic="0" tagname="右侧链接5" viewid="190059" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--> <LI><a href="xwgk/zqgk.htm" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1356572163, 36703)">长期公开</a></li> <LI><a href="xwgk_list.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1191" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1356572163, 36704)">短期公开</a></li> <!--#endeditable--></UL></DIV> <DIV class="select"> <DIV class="select_text"><SPAN class="span6">专题链接</SPAN></DIV> <UL class="select_ul"><!--#begineditable name="右侧链接6" clone="0" namechanged="0" order="19" ispublic="0" tagname="右侧链接6" viewid="190060" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--> <LI><a title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1356572163, 36747)">党徏思政¾|?/a></li> <LI><a title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1356572163, 36759)">¾~´è´¹ä¸­å¿ƒ</a></li> <LI><a href="cczl/ccdt.htm" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1356572163, 36787)">创城专栏</a></li> <!--#endeditable--></UL></DIV></DIV> <DIV class="clear"></DIV></DIV><script> $(document).ready(function(){ $(".listbox").first().show().siblings().hide(); $(".title1 span").first().addClass("currspan"); $(".title1 span").click(function(){ $(this).addClass("currspan").siblings().removeClass("currspan"); $(".listbox").eq($(this).index()).show().siblings().hide(); }); }); $(".select_text").click(function(event){ $(this).siblings().toggle(); var name=$(this).text(); $("#tips").html(name); event.stopPropagation(); }) $(".select_ul li").click(function(){ var name=$(this).text(); $(this).parent().siblings().children().html(name); }) </script><script type="text/javascript"> window.onload=function(){ /*var myDiv = document.getElementById("select_ul"); document.addEventListener("click",function(){ myDiv.style.display="none"; $(".select_ul").hide(); a=1; }); myDiv.addEventListener("click",function(event){ event=event||window.event; event.stopPropagation(); });*/ $(document).click(function(event){ $(".select_ul").hide(); }) $(".select_ul").click(function(event){ event=event||window.event; event.stopPropagation(); }) }; </script> <DIV class="foot"> <DIV class="wid1100" style="position: relative"><!--#begineditable name="版权" clone="0" namechanged="0" order="20" ispublic="0" tagname="版权" viewid="176331" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--><!-- 版权内容请在本组ä»?内容配置-版权"处填å†?--> <div class="foot-left fl">‹¹™æ±Ÿå›½é™…‹¹¯‚¿èŒä¸šæŠ€æœ¯å­¦é™?版权所æœ?All Rights Reserved  <br />联系地址åQšæµ™æ±ŸçœèˆŸå±±å¸‚äÍ城新区æ“v天大é?68受÷€€é‚®æ”¿¾~–码åQ?16021 EMAILåQšzimc@zimc.cn<br />‹¹™ICPå¤?6019498å?nbsp;       <a target="_blank" style="text-decoration: none; height: 20px; width: 200px; display: inline-block; line-height: 20px"><img title="" border="0" hspace="0" alt="" src="images/gatb.png" style="float: left" /><p style="color: #012579">‹¹™å…¬¾|‘安å¤?33090002000177å?/p></a></div><!--#endeditable--><!--#begineditable name="多屏切换" clone="0" namechanged="0" order="21" ispublic="0" tagname="多屏切换" viewid="189838" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--> <ul style="left: 387px; top: 60px; position: absolute;"> <li> </li> <li> <a href="javascript:void(0);" title="手机ç‰? onclick="_vsb_multiscreen.setDevice('mobile')" style="color:#012579; font-weight:bold; font-size:12px;">手机ç‰? </a> </li> </ul> <!--#endeditable--> <DIV class="foot-right fr"><!--#begineditable name="右下斚w“¾æŽ¥å¿U? clone="0" namechanged="0" order="22" ispublic="0" tagname="右下斚w“¾æŽ¥å¿U? viewid="176334" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--> <ul> <li> <a > <img src="images/link9-1.png" style="width:24px;height:24px"> é«˜æ ¡¿U‘ç ”¾lè´¹ä½¿ç”¨ä¿¡æ¯å…¬å¼€ </a> </li> <li><a onmouseover="display3()" target="_bank"><img src="images/foot-1.png" style="width:24px;height:24px"> å®£ä¼ ç‰?/a></li> <li><a href="#" onmouseover="display2()"><img src="images/foot-2.png" style="width:24px;height:24px"> å¾? ä¿?/a></li> <li><a href="#" onmouseover="display1()"><img src="images/foot-3.png" style="width:24px;height:24px"> å‹æƒ…链接</a></li> </ul> <!--#endeditable--></DIV> <DIV class="foot-right fr"><script type="text/javascript"> document.write(unescape("%3Cspan id='_ideConac' %3E%3C/span%3E%3Cscript src='http://dcs.conac.cn/js/12/196/0000/60055220/CA121960000600552200003.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); </script></DIV></DIV> <DIV id="link" onmouseout="disappear()" onmouseover="display()"> <DIV class="link-con fl"><!--#begineditable name="相关链接" clone="0" namechanged="0" order="23" ispublic="0" tagname="相关链接" viewid="176332" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--><UL> </UL><!--#endeditable--></DIV></DIV> <DIV><!--#begineditable name="二维ç ? clone="0" namechanged="0" order="24" ispublic="0" tagname="二维ç ? viewid="176712" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--> <div id="link-2" onmouseover="display2()" onmouseout="disappear2()"> <div class="link-con-1 fl"> <img src="images/17/05/08/1fgb67u87b/xuexiaoweixinerweima.jpg"> </div> </div> <!--#endeditable--></DIV> <DIV id="link-1" onmouseout="disappear1()" onmouseover="display1()"> <DIV class="link-con"><!--#begineditable name="友情链接" clone="0" namechanged="0" order="25" ispublic="0" tagname="友情链接" viewid="176336" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--><UL> <li><a title="">‹¹™æ±Ÿæ•™è‚²åŽ?/a></li> <li><a title="">‹¹™æ±Ÿ‹¹·äº‹å±€</a></li> <li><a title="">航运信息¾|?/a></li> <li><a title="">‹¹¯‚¿ä¿¡æ¯¾|?/a></li> <li><a title="">舟山¾|?/a></li> <li><a title="舟山职业能力å»ø™®¾òq›_°">舟山职业能力</a></li> </UL><!--#endeditable--></DIV></DIV> <DIV id="link-3" onmouseout="disappear3()" onmouseover="display3()"> <DIV class="link-con"><!--#begineditable name="视频" clone="0" namechanged="0" order="26" ispublic="0" tagname="视频" viewid="190138" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--><UL> <li><a href="info/1091/21985.htm" title="">中文字幕</a></li> <li><a href="info/1091/21986.htm" title="">English</a></li> </UL><!--#endeditable--></DIV></DIV></DIV><script type="text/javascript" language="javascript"> function display(){ document.getElementById("link").style.display="block"; } function disappear(){ document.getElementById("link").style.display="none"; } function display1(){ document.getElementById("link-1").style.display="block"; } function disappear1(){ document.getElementById("link-1").style.display="none"; } function display2(){ document.getElementById("link-2").style.display="block"; } function disappear2(){ document.getElementById("link-2").style.display="none"; } function display3(){ document.getElementById("link-3").style.display="block"; } function disappear3(){ document.getElementById("link-3").style.display="none"; } </script> <!--<a href="http://webscan.#/index/checkwebsite/url/www.bzbs8.com"><img border="0" src="http://webscan.#/status/pai/hash/d3c7be5094e95ae2ef1f96c318bef1a4"/></a>--> <a href="http://www.bzbs8.com/">8ºÅ²ÊƱ¹Ù·½ÍøÕ¾</a> </body></HTML>